Intervju SvD 121101

I Svenska Dagbladet idag intervjuas jag i samband med Word Aids Day.

Här finns en länk till intervjun.