Supporter till Stockholm Pride

Vi bekänner färg och är stolt supporter till Stockholm Pride 2014.

Stockholm Pride är en ideell förening vars syfte är att planera, marknadsföra och genomföra festivalen Stockholm Pride varje år.

  • ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna
  • arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.
  • solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som oss.

Mer information om Stockholm Pride finns på deras hemsida.